Privacyverklaring VHS Bouw 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, leggen wij uw contactgegevens (digitaal) vast. Het vastleggen van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van onze diensten en de bijhorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. VHS Bouw verstrekt uw persoonsgegevens en gegevens over uw project alleen aan derden indien dit wenselijk is voor een degelijke uitvoering van het werk of in de offerte fase.  

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de AVG. 

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. 

Doel: 

VHS Bouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

-Het afhandelen van uw betaling 

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

-Om goederen en diensten bij u af te leveren 

-VHS Bouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Persoonsgegevens: 

Een persoonsgegeven is elk tot een persoon te herleiden gegevens. In het kader van onze hierboven genoemde doelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

– Naam 

– Geslacht 

– Adres 

– E-mailadres 

– Telefoonnummer 

– Financiële gegevens 

Website: 

Op onze website staat een contactformulier. De gegevens die u hier achterlaat worden na de behandeling van u vraag verwijderd. 

Foto’s: 

Vanwege commerciële doeleinden kan het zijn dat wij foto’s maken en vervolgens publiceren op onze bedrijfswebsite en of Facebookpagina. Wij zullen ervoor zorgen dat er geen persoonsgegevens gepubliceerd worden. Mocht u hierover vragen/opmerkingen hebben kunt u altijd contact opnemen met de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring. 

Uw rechten: 

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, te weten het recht op: 

Informatie: 

-Inzage van uw persoonsgegevens 

-Rectificatie 

-Gegevenswisseling/vergetelheid 

-Beperking van verwerking 

-Dataportabiliteit 

-Bezwaar 

-Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling. 

Mocht u één van bovenstaande rechten ten uitvoer willen leggen neem dan vooral contact op via onderstaande contactgegevens. 

Mochten wij u niet na behoren kunnen helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). U kunt ons bereiken per e-mail: info@vhsbouw.nl of telefonisch: 0629500028 (Paul) of 0627235150 (Marc).